Gëinformeerd. Voorbereid. Samen

Identificeer risico's

2 jaar 11 maanden geleden

 

Het risico is de mogelijkheid dat een gebeurtenis zich op een bepaald ogenblik voordoet, waarvan de gevolgen in ernst kunnen variëren al naargelang de omvang en de kans op het manifesteren van het risico (waarschijnlijkheid).

Informeer u daarom, als eerste actor van uw veiligheid en die van uw familie, te informeren over de risico’s die zich kunnen voordoen in uw omgeving.

Het kennen van de risico’s rondom u is nodig om de mogelijke gevolgen en juist te kunnen handelen, voor, tijdens en na een noodsituatie.

 

Er bestaan verschillende soorten risico’s:

 

Hoewel verschillende noodsituaties gelijkaardige gevolgen kunnen hebben, is het beter om de risico’s eigen aan uw omgeving te kennen om u voor te bereiden.

 

Welke risico’s voor mijn gemeente?

Om de aard van de risico’s waarmee u geconfronteerd kunt worden preciezer te kennen, kunt u zich wenden tot uw gemeente. 

Rss feed