Gëinformeerd. Voorbereid. Samen

Wat doen de overheden

2 jaar 11 maanden geleden

 

Om zich te voorbereiden op mogelijke noodsituaties, stellen overheden en interventiediensten noodplannen op en testen ze deze regelmatig.

Daarnaast wil de overheid de burger ook voorbereiden op een noodsituatie, door hem te informeren over de potentiele risico’s en tijdens een crisis.

 

De opdrachten met betrekking tot de informatie aan de bevolking zijn:

Vóór de noodsituatie Tijdens de noodsituatie Na de noodsituatie

 

De bevolking informeren over:

 

 • de risico’s waaraan zij kan worden blootgesteld

 

 • de maatregelen die door de overheden worden getroffen
  om het risico op noodsituaties zoveel mogelijk te beperken

 

 • de maatregelen die zij kan nemen indien een
  noodsituatie zich voordoet.
 • De betrokken bevolking waarschuwen

 

 • De betrokken bevolking informeren over :
  • (de evolutie van) de situatie
  • de maatregelen en aanbevelingen van de overheden

 

 • Het ruime publiek informeren
 • De betrokken bevolking informeren over
  de maatregelen die werden getroffen voor
  de terugkeer naar een normale situatie

 

 • De bevolking informeren over verschillende
  aspecten die voortvloeien uit de noodsituatie (verzekeringen,…)

 

 

 

 

 

Naast algemene aanbevelingen voor de bevolking, informeren de overheden indien mogelijk bepaalde doelgroepen ter naargelang hun specifieke en hun situatie.

 

De overheden hebben tevens een opdracht ter alarmering van de bevolking.

In noodsituaties is een snelle alarmering van de bevolking van levensbelang. Verschillende alarmeringskanalen, die elkaar aanvullen en versterken, bestaan of zijn in ontwikkeling:

 • de sirenes rondom de nucleaire en Seveso-sites;
 • een telefonische alarmering of alarmering per SMS (Be-Alert);
 • de politiewagens met luidspreker;
 • de media;

 

De bevoegde overheid gebruikt alle mogelijke en beschikbare middelen om de betrokken bevolking snel en efficiënt te alarmeren. Doorgaans zal een combinatie van verschillende alarmeringskanale  het mogelijk maken om zoveel mogelijk personen te bereiken.

 

De overheden testen ook regelmatig hun noodplan

Er bestaan twee soorten oefeningen:

 • Theoretische oefeningen: de diverse actoren worden rond de tafel gebracht en bespreken hoe ze in echte situatie interveniëren.
 • De terrein-oefeningen: de oefening wordt in scène gezet op de plaats van de noodsituatie (simulatie). In principe worden de teams en de middelen echt ingezet op deze plaats, maar er zijn verschillende modaliteiten mogelijk.

Rss feed