Gëinformeerd. Voorbereid. Samen
 • Overstromingen
  Samen met stormen zijn overstromingen één van de natuurlijke risico’s waarmee wij in België het vaakst geconfronteerd worden. Hoewel de omwonenden van bepaalde waterlopen hier vaker mee geconfronteerd worden, toont de ervaring van de afgelopen jaren ons dat overstromingen zich eveneens op andere plaatsen voordoen, wanneer de bodem en het rioolnetwerk de overvloedige regenval niet meer kunnen slikken.
 •  

  Zonder dat er een alarmering voor hoogwater is

   

  • Vraag, alvorens een woning te bouwen, inlichtingen in over de zones die gevoelig zijn voor overstromingen;

   

  • Houd uw goten en greppels schoon en vrij;

   

  • Maak een plank uit waterbestendig materiaal om voor de deuren van uw huis te plaatsen;

   

  • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes… ;

   

  • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en/of voor de kelder (bijvoorbeeld bakstenen, zandzakjes,...);

   

  • Denk eraan om een waterpomp te kopen (met een afvoerslang die voldoende lang is) om het binnenkomende water weg te kunnen pompen;

   

  • Voorzie ook laarzen, emmers en trekkers;

   

  • Zorg ervoor dat u batterijen en noodverlichting in huis heeft;

   

  • Voorzie steeds een reserve drinkbaar water in flessen of bidons (om te drinken, te koken,...);

   

  • Maak de stookolietanks goed vast en dicht de openingen.

  In geval van overstromingswaarschuwing, informeer u en blijf naar de media en aanbevelingen van de overheden luisteren.

   

  Verzamel voorwerpen die van nut zouden kunnen zijn: zaklamp, batterijen, radio op batterijen. Bescherm u belangrijke papieren en u waardevolle voorwerpen.

   

   Is uw huis nu veilig? Aarzel dan niet om uw buren, indien nodig, hulp te bieden.

 •  

  • Contacteer de 112 om de overstroming te melden;

   

  • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone;

   

  • Beperk uw verplaatsingen en vermijd de gevaarlijke zones;

   

  • Maak, met behulp van zandzakken, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren…;

   

  • Neem tapijten weg en plaats uw meubels op een veilige hoogte;

   

  • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar de verdieping;

   

  • Sluit indien nodig de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af;

   

  • Parkeer uw wagen op een veilige plaats. Laat deze niet in uw garage staan;

   

  • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water;

   

  • Hou rekening met uw huisdieren;

   

  • Fotografeer de overstroomde ruimtes.

  In geval van overstromingswaarschuwing, informeer u en blijf naar de media en aanbevelingen van de overheden luisteren.

   

  In geval van evacuatie

   

  • volg de aanbevelingen van de nood- en interventiediensten;

   

  • besteed bijzondere aandacht aan mindervalide personen en kinderen;

   

  • voorzie reservekleding en laarzen;

   

  • als u een medische behandeling volgt, neem dan de nodige medicatie mee;

   

  • sluit de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af;

   

  • zorg voor dat alle deuren en ramen gesloten zijn; 

   

  • als u niet terecht kunt bij familie of vrienden, kan de gemeente zorgen voor een tijdelijk opvang. Uw gemeente zal u alle nodige aanwijzingen geven;

   

  • Zodra u geëvacueerd bent, breng dan uw naasten op de hoogte van uw situatie.
 •  

  Uw woning

   

  • Maak uw huis schoon en desinfecteer de beschadigde ruimtes;

   

  • Verlucht de ruimtes voldoende, maar zorg er evenwel voor dat u ze voldoende verwarmt om de vochtigheid te doen weg trekken.

   

  Uw gezondheid

   

  • Gebruik geen kraantjeswater dat ongeschikt kan zijn voor consumptie. Indien nodig zal de civiele bescherming drinkwater ter beschikking stellen.

   

  Verzekeringen

   

  • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Deze zal al uw vragen beantwoorden en u helpen om de procedure te starten om het schadegeval te regelen;

   

  • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor de samenstelling van uw verzekeringsdossier;

   

  • Informeer u  om te weten of het Rampenfonds kan tussenkomen.

   

  Informeer bij uw lokale overheid: daar krijgt u alle nuttige informatie over de gevolgen van de voorgevallen noodsituatie.

   

   In de meest getroffen zones, worden over het algemeen solidariteitsacties georganiseerd onder buren. Aarzel niet, om deze te organiseren of om hier aan deel te nemen.

Rss feed