Nuttige nummers

Nuttige nummers - Numéros utiles

112logo.png112

Europees noodnummer


www.112.be


100 / 112

Brandweer of ambulance

 


101

Politie

 

Voor lokale politie, kijk op www.lokalepolitie.be

 Twitter


112logo.png1722

 

Niet-dringende oproepen bij storm of onweer code oranje of rood (KMI). Als dit nummer actief is, zal dit aangekondigd worden via de media.

www.112.be


070 245 245 

Antigifcentrum


www.antigifcentrum.be/

 Twitter


116 000

Childfocus 


www.childfocus.be

 Twitter


070 344 344

Card Stop


www.cardstop.be


00800 2123 2123

Doc Stop

 

Verlies of diefstal van uw identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel
www.docstop.be