Informed. Prepared. Together

Coronavirus (COVID-19)

28/01/2020
Op donderdag 12 maart kondigde de Nationale Veiligheidsraad de federale fase van het crisisbeheer af. Er worden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken.

Lees er alles over op www.info-coronavirus.be