Aandachtspunten

Aandachtspunten - Points prioritaires

 

Afspraken maken

 

 • De meeste media zijn bereid afspraken met jou te maken en zich daaraan te houden.

 

 • Verspreid de gemaakte afspraken naar alle media.

 

Omlijn je verhaal – bereid je boodschap goed voor

 

 • Beslis over welke onderwerpen jij het wil hebben, en vooral: over welke niet. Maak vooraf afspraken met de journalisten.

 

 • Als je met journalisten wil praten, betekent dit niet dat je meteen op alle vragen moet antwoorden.

 

 • Toch vragen journalisten door, dat is hun vak. Zorg ervoor dat jij of je woordvoerder goed weet waar je de lijn trekt.

 

 • Praat niet over anderen. Laat je niet verleiden uit te weiden over burenruzies, familiegeschiedenissen en andere privézaken.

 

Geef zelf spontaan informatie en/of foto's

 

 • Als de media geen informatie krijgen, zullen ze die zelf zoeken. Verdeel liever de informatie die je zelf kwijt wil dan dat de geruchtenmolen begint te draaien.

 

 • Verdeel liever mooie foto's van het slachtoffer dan dat minder fraaie beelden opduiken.

 

Beelden

 

 • Beelden zijn erg belangrijk voor de media. Laat hen liever toe enkele dingen te filmen of te fotograferen (bv. de plaats van de overval, de rouwende menigte) dan dat stiekem gemaakte beelden verspreid worden.

 

 • Maak afspraken met fotografen en cameralui. Bijvoorbeeld: geen close-ups van de familie tijdens de begrafenisplechtigheid…

   

 • Als je helemaal niet wil dat foto’s van getroffenen gepubliceerd worden, vraag dan aan de media dat zij artikel 10 van de wet op het auteursrecht respecteren. Samengevat stelt dit wetsartikel dat een foto van iemand enkel gepubliceerd mag worden mits uitdrukkelijke toestemming van die persoon of van zijn rechthebbenden (familie meestal) tot 25 jaar na haar of zijn overlijden.

 

Anoniem blijven

 

 • Soms wil je je verhaal kwijt, maar wil je niet zelf in de belangstelling staan. Je kan dan anonimiteit vragen. Je mag uiteraard vragen je huis of interieur niet in beeld te brengen.

 

Kies je media

 

 • Ideaal zou zijn dat je alle media op gelijke voet behandelt. Maar in de keuze van de media waarmee je praat, ben je volledig vrij.   

 

Eén persontmoeting organiseren

 

 • Je kan ervoor kiezen alle media in één keer te woord te staan. Er zijn immers veel kranten, weekbladen en televisiezenders. Dikwijls stellen ze dezelfde vragen of willen ze voortborduren op je verklaringen aan hun concurrenten.

 

 • Op een algemene persontmoeting moet je je zeer goed voorbereiden.

 

 • Je kan vooraf aan de journalisten laten weten op welke vragen je liever geen antwoord geeft.

 

 • Je kan ook een tekst voorbereiden en (laten) voorlezen, en er verder het zwijgen toe doen.

 

Het 'pool'-systeem

 

 • Om te veel ontmoetingen met reporters te vermijden, kan je één fotograaf en één reporter van een nieuwsagentschap toelaten om beelden en informatie naar de media te verdelen. Belga is het Belgische nieuwsagentschap. Er zijn ook enkele fotoagentschappen.

 

Nalezen

 

 • Beslis of je het artikel met je interview vóór publicatie wil nalezen.

 

 • Als je er vooraf een afspraak over maakt, staat een journalist meestal toe dat je het artikel leest en correcties aanbrengt voordat de krant of het weekblad in druk gaat. Maar daar knelt het schoentje. Journalisten werken onder tijdsdruk. Je moet wijzigingen meestal erg snel doorgeven. In de praktijk zal het daarom misschien niet altijd mogelijk zijn dat alle, of zeer veel, aanpassingen worden doorgevoerd.

 

Kinderen

 

 • Er gelden bijzondere regels en strenge wetten voor de verslaggeving over kinderen. Ze mogen bijvoorbeeld niet zonder toestemming afgebeeld of met volledige naam vermeld worden.

 

 • Kinderen of jongeren zijn extra kwetsbaar.

 

Klachten

 

 • Soms loopt het fout. Feiten worden verkeerd weergegeven, woorden worden je in de mond gelegd. Je kan de journalist een rechtzetting vragen. Als dat niet lukt, richt dan een aangetekende brief aan de hoofdredacteur.

 

 • Als je klachten hebt, kan je altijd terecht bij de Raad voor de Journalistiek (IPC Residence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel. info@rvdj.be). Daar zijn geen kosten aan verbonden. De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie die klachten behandelt over de manier van handelen van media en waakt over de beroepsethiek. Een uitspraak van de raad wordt door de media zeer ernstig genomen.

 

 • Bij ernstige schade kan je overwegen via de rechter een rechtzetting of schadevergoeding te eisen.

 

Rss feed