Wat zijn de risico's in België ?

Belgische nationale risicobeoordeling (Belgian National Risk Assessment, BNRA)

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Met deze Belgian National Risk Assesment 2018-2023 wil het NCCN de grootste risico's waaraan België blootgesteld kan worden identificeren en evalueren op een gestructureerde en wetenschappelijk correcte manier. 

 

Voor deze risicobeoordeling maakten experts een analyse van de waarschijnlijkheid en impact van diverse risicoscenario's die zich de komende vijf jaar in België kunnen voordoen. De scenario's werden opgedeeld in vier thema's: natuurlijke risico's, techno-economische risico's, gezondheidsrisico's en man-made risico's (risico's veroorzaakt door een menselijk handelen en met kwaadwillig intentie).

 

BNRA in cijfers

100 experts - 40 publieke organisaties - 32 key risks - 4 categorieën van impact - 10 thema'sVoor de BNRA identificeerden

 

 • 100 experts ...
   
 • uit 40 verschillende publieke organisaties ...
   
 • 32 sleutelrisico's  ...
   
 • op basis van 4 impactcategorieën ...
   
 • binnen 10 overkoepelende thema's.

 

Hoe kwam deze nationale risicobeoordeling tot stand? 

Opmaak van een lijst met scenario's - Evaluatie van de waarschijnlijkheid en impact - Inschatting van de impact van de klimaatverandering - Indeling per thema en identificatie van de sleutelrisico'sDe risicobeoordeling kwam tot stand in vier stappen: 

 

 1.  Opmaak van een lijst met te evalueren scenario's

   

 2. Evaluatie door experts van de waarschijnlijkheid en impact van de verschillende scenario's

   

 3. Voor de scenario's die onderhevig zijn aan klimaatverandering, maakten de experts ook een inschatting van de impact van de klimaatverandering op de waarschijnlijkheid en impact van deze scenario's.

   

 4. Indeling van de geëvalueerde scenario's per thema en identificatie van de sleutelrisico's 

 

Op basis van welke criteria beoordeelden experts de waarschijnlijkheid en impact van deze scenarios ?  

Onwaarschijnlijk - zeer waarschijnlijk - zeer kleine impact - catastrofale impact

De experts gaven elk scenario een score van waarschijnlijkheid op een schaal van 1 (onwaarschijnlijk) tot 5 (zeer waarschijnlijk).

 

Om de analyse verder te nuanceren, kreeg elk scenario ook een impactscore toegekend binnen vier categorieën: impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Voor elk van deze categorieën gaven de experts een score van 1 (zeer kleine impact) tot 5 (catastrofale impact). De totale impact werd berekend op basis van de resultaten voor deze vier categorieën. 

 

Op welke criteria baseerden de experts zich voor deze evaluatie?
 

Waarschijnlijkheid Menselijke impact Maatschappelijke impact Impact op het milieu Financiële impact
 • Kans
   
 • Tijd
 • Aantal doden
   
 • Aantal gewonden
   
 • Aantal zieken
   
 • Aantal geëvacueerde personen
 • Verstoring van vitale diensten
   
 • Negatieve berichtgeving in de pers
 • Getroffen oppervlakte (km2)
   
 • Beschadiging van het ecosysteem
   
 • Mogelijke mate van herstel
 • Potentiele financiële schade
   
 • Stijging werkloosheid
   
 • Vermindering actieve bedrijven


Resultaten

 

 

En nu ? Wat zijn de volgende stappen ?

Risico-identificatie -

Risico-identificatie is de eerste stap binnen de risicocyclus.

 

Deze nationale risicoanalyse geeft een overzicht van de uitdagingen waar we in België mee geconfronteerd (kunnen) worden. Voor het Nationaal Crisiscentrum vormt deze risicobeoordeling een belangrijke basis voor de nationale noodplanning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rss feed