Radonactie 2015: sensibiliseren voor het radonrisico

02/10/2015

 

 

De Radonactie 2015 start op donderdag 1 oktober. De resultaten van de campagne 2014 bevestigen dat de radonproblematiek het volledige Belgische grondgebied betreft. Deze editie wil eens te meer de bevolking sensibiliseren om de radonconcentratie in hun woning te meten en om eventuele saneringsacties uit te voeren.

 

Radon is geurloos, kleurloos en smaakloos en van nature aanwezig in (rotsige) ondergrond. Wanneer radon vanuit de bodem in gebouwen binnendringt via barstjes of via leidingen, dan kan het zich opstapelen en hoge concentraties bereiken. Wanneer het wordt ingeademd, bereikt het de longen en bestraalt het longweefsel, waardoor dit wordt beschadigd en het risico op kanker toeneemt. Radon is na roken belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. Rokers lopen een extra groot risico.

 

Hoe radon opsporen?
 

Een eenvoudige test volstaat! Een detector is de enige manier om te achterhalen of men aan radon blootgesteld is. Deze detector moet worden geplaatst in de meest gebruikte ruimte in huis (meestal een slaapkamerof de woonkamer). Er worden drie maanden lang metingen uitgevoerd, waarna de detector voor analyse moet worden teruggestuurd naar de dienst die hem u heeft bezorgd.

Van 1 oktober 2015 tot 31 januari 2016 kan elke Belgische burger een radondetector bestellen via de website www.radonactie.be. De kostprijs van de detector (inclusief analyse en eventuele hulp bij de sanering) bedraagt 20 euro.

De Radonactie 2015 wordt georganiseerd in samenwerking door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling van Leefmilieu Brussel en de Waalse provincies via de Services d'Analyse des Milieux Intérieurs en het Laboratoire d'etudes et de prévention des Pollutions Intérieures.

 

Voor meer info over radon:  Federaal agentschap voor nucleaire controle

Rss feed