Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval?

05/12/2016
In de maand december lanceert de overheid een sensibiliseringscampagne over Seveso-risico.
Wat is een Seveso-bedrijf?

Een Seveso-onderneming is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen (bijvoorbeeld raffinaderijen en (petro)chemische sites). In België zijn er 209 Seveso-hogedrempelbedrijven. Bekijk op www.seveso.be waar deze zich bevinden.

In België is elk Seveso-bedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven en er vinden regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om jezelf en je gezin te beschermen.

Wat kan jij doen?

Bij een chemisch ongeval bieden volgende drie reflexen je een goede bescherming:

  • Ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw
  • Sluit ramen en deuren
  • Luister naar de media

 

Waar kan je meer informatie vinden?

Je kan bij de gemeente een gratis deurhanger ophalen waar een handige checklist op staat met de verschillende acties die je bij een chemisch ongeval moet nemen.

Bekijk zeker www.seveso.be en naar de Seveso-pagina op deze website. Op deze websites vind je meer informatie over de acties je kan ondernemen voor, tijdens en na een noodsituatie.

Rss feed