• Overstroming - Inondation
  Overstromingen
  In België zijn overstromingen en stormen de grootste natuurlijke risico’s. Omwonenden van overstromingsgebieden worden hier het meest mee geconfronteerd, maar ook op andere plaatsen kan het overstromen, als de bodem en het rioolnetwerk de overvloedige regenval niet mee kunnen slikken.
  • Voor je een woning bouwt, vraag inlichtingen over de zones die gevoelig zijn voor overstromingen.
    
  • Houd je goten en greppels schoon en vrij.
    
  • Maak een plank uit waterbestendig materiaal om voor de deuren van je huis te plaatsen.
    
  • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes… 
    
  • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes.
    
  • Koop eventueel een waterpomp om het binnenkomende water weg te kunnen pompen.
    
  • Voorzie laarzen, emmers en trekkers.
    
  • Zorg ervoor dat je batterijen, noodverlichting en een radio op batterijen in huis hebt.
    
  • Voorzie steeds een reserve drinkbaar water in flessen of bidons.
    
  • Maak de stookolietanks goed vast en dicht de openingen.
    
  • Bescherm je belangrijke papieren en je waardevolle voorwerpen tegen het water.

   

  Informeer je - Informez-vousIn geval van een overstromingswaarschuwing, luister de media en volg de aanbevelingen van de overheden.

   

  Solidariteit - Solidarité Is jouw huis nu veilig? Misschien kunnen je buren hulp gebruiken? 

  • Contacteer 112 om de overstroming te melden.
    
  • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone.
    
  • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
    
  • Maak met behulp van zandzakken, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, ea.
    
  • Neem tapijten weg en plaats uw meubels op een veilige hoogte.
    
  • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar een veilige plek.
    
  • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af.
    
  • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan.
    
  • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.
    
  • Hou rekening met je huisdieren.
    
  • Fotografeer de overstroomde ruimtes.

   

  Informeer je - Informez-vousIn geval van overstromingswaarschuwing, luister naar de media en volg de aanbevelingen van de overheden.

   

  In geval van evacuatie

  • Volg de aanbevelingen van de nood- en interventiediensten.
    
  • Besteed bijzondere aandacht aan mindervalide personen en kinderen.
    
  • Voorzie reservekleding en laarzen.
    
  • Neem de nodige medicatie mee als je een medische behandeling volgt.
    
  • Sluit gas, elektriciteit en water af.
    
  • Sluit alle ramen en deuren.
    
  • Als je niet terecht kan bij familie of vrienden, kan de gemeente zorgen voor een tijdelijk opvang. Je gemeente zal de nodige aanwijzingen geven.
    
  • Breng je familie op de hoogte van je situatie, zodra je geëvacueerd bent.

   

 • Uw woning

  • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
    
  • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook voldoende om de vochtigheid te doen weg trekken.

   

  Uw gezondheid

  • Gebruik geen kraantjeswater dat slecht kan zijn voor je gezondheid. Indien nodig kan de Civiele Bescherming drinkwater ter beschikking stellen.

   

  Verzekeringen

  • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen.
    
  • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
    
  • Informeer je om te weten of het Rampenfonds kan tussenkomen.

   

  Informeer je - Informez-vousInformeer je  bij je lokale overheid: daar krijgt je alle nuttige informatie over de gevolgen van de  overstroming.

   

Rss feed