• Seveso
  Seveso
  Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval? Een Sevesobedrijf is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt of opgeslagen worden, bv. raffinaderijen, (petro)chemische sites, bedrijven waar explosieven gemaakt worden ed. De naam verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië, waar op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaatsvond. België telt ongeveer 379 Seveso-ondernemingen: 208 hoge- en 171 lagedrempelinrichtingen. Elke risico-onderneming is onderworpen aan een strikte reglementering en er vinden regelmatige inspecties plaats. Zowel de onderneming als de overheid nemen verschillende acties om risico's te voorkomen. Het risico op een zwaar ongeval is dus beperkt. Indien er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan dit gevolgen hebben voor omwonenden en het milieu.
 • Als je een giftige wolk ziet die jouw richting uit komt / als je een bericht van BE-Alert ontvangt

  • Wandel weg via een route haaks op de windrichting.
    
  • Ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw.
    
  • Sluit ramen en deuren.
    
  • Luister naar de media en volg de aanbevelingen van de overheden.
    
  • Vermijd om te telefoneren om het netwerk niet te overbelasten. Gebruik bij voorkeur sms, internet of sociale media om familie of vrienden te verwittigen.
    
  • In sommige gevallen kan worden overgegaan tot evacuatie. Volg de instructies van de hulpdiensten en verzamel enkele persoonlijke spullen. 

   

  • Lees aandachtig de aanbevelingen van de overheden met betrekking tot het gebruik van water en voedingsmiddelen (o.a. groenten uit de tuin, koemelk) afkomstig uit de impactzone.

Rss feed