Gëinformeerd. Voorbereid. Samen

Samen

Solidariteit - Solidarité

 

Tijdens of over het algemeen na een noodsituatie tonen burgers dat ze solidair zijn : na overstromingen, om naar noodwoningen en kleren voor de getroffen personen te zoeken, of een vraag om hulp om schoon te maken of wegen en woningen vrij te maken van grof vuil.

 

Ziehier enkele voorbeelden van hulp die u tijdens of na een noodsituatie kunt verstrekken, en dit zonder de acties van de hulp- en interventiediensten te verstoren.

 

  • Indien u in uw buurt een kwetsbare persoon (een bejaarde persoon of een persoon die geneesmiddelen neemt, een koppel met een jong kind, een zwangere vrouw,…) kent, neem dan contact op met die persoon, zodat die op de hoogte is van de te volgen aanbevelingen; verwittig, in voorkomend geval, de overheden, om de specifieke behoeften van deze persoon (medische zorgen, evacuatie,…) te signaleren.

 

  • Indien u en uw familie veilig bent, nodig dan, in de mate van het mogelijke, de personen die hulp nodig hebben uit om zich , voor hun eigen veiligheid, bij u te voegen.

 

  • Indien u niet getroffen bent, werk dan, in functie van uw professionele competenties en persoonlijke capaciteiten, mee aan het collectief beheer van de noodsituatie, nadat u advies heeft gevraagd aan de bevoegde overheden en diensten (bijvoorbeeld door zandzakken te vullen, door te helpen bij het sorteren van de kleren die geschonken werden, door deel te nemen aan de installatie van een opvangcentrum of het bereiden van maaltijden,…).

 

  • Indien u vertrouwd bent met de sociale media, draag dan bij tot de verspreiding van de goede aanbevelingen, door de boodschappen van de officiële overheden door te geven en te versterken en door eventuele geruchten te vermijden en te bestrijden.

Rss feed